Legnicka 65, 54-062 Wrocław [email protected]

REGULAMIN STRONY


1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.nolimits.wroc.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Stowarzyszenie No Limits (dalej: Stowarzyszenie) mieszczącą się przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczej , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rrejestru Sądowego, nr KRS: 0000496107, NIP: 894-30-52-196.

Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.

3. Stowarzyszenie umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami. Stowarzyszenie nie moderuje wpisów na stronie, a umieszczenie komentarza nie wymaga podawania informacji o komentującym ani wcześniejszej rejestracji. Na stronie automatycznie publikowane są wszystkie przesłane komentarze, jednak Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych regulaminem.

4. Użytkownik strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy:

sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
propagujących przemoc;
zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
6. Stowarzyszenie informuje o usunięciu komentarza ze strony oraz przyczynie jego usunięcia poprzez zamieszczenie własnego komentarza w miejsce usuniętego.

7. Stowarzyszenie nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

9. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy.

10. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

11. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Stowarzyszenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Znajdź nas

Adres:
ul. Legnicka 65, 54-203 Wrocław

Email:
[email protected]